Vægttab

Voksne

Overvægt gennem længere tid vil øge risikoen for at udvikle livsstilssygdomme samt overbelastningsskader på bl.a. led og sener. Overvægt i voksenlivet er også kædet sammen med nedsat levealder. At være overvægtig kan også medvirke til generel nedsat livskvalitet, lavt selvværd osv.

I rådgivningen kommer vi ind på:

• Afklaring af motivation og mål
• Kostanamnese
• Rådgivning i specifikke kostændringer der passer
til netop dig og din livsstil
• Afklaring af vaner omkring søvn, motion, alkohol osv.
• Motivation til livsstilsændring.
• Vejning og bio-empidans (fedt%, muskelmasse, BMI og bodyage).

Børn

Overvægtige børn har i højere grad end voksne problemer med dårlig selvtillid og lavt selvværd kombineret med mange negative tanker om deres krop. Derfor vil et vægttab/en vægtstabilitet hos børn medføre mange positive følger for hele barnets livssituation samt for barnets generelle sundhed.

I rådgivningen kommer vi ind på:

• Afklaring af motivation og mål
• Kostanamnese
• Specifikke kostændringer udfra
       A) Små skridt – metoden
       B) Holbækmodellen
• Afklaring af vaner omkring søvn, motion osv.
• Vejning og bio-empidans (fedt%, muskelmasse, BMI).

Sundhedsrådgivning ved Monica Lisa Warrer

Kropsterapi Gentofte, Gentoftegade 70, 2820 Gentofte